עם הנץ קרני שחקים

עם הנץ קרני שחקים  \  אהוד קלפון

 

עם הנץ קרני שחקים,

מזמור שחר רננים.    

ניעורים העמקים,  

בשדות מזרע דגנים.    

 

המיית נחל וגדותיו,

הד פיוטים קדומים.

מוריקים תלמי שדותיו,

נופי אופק עמומים.  

 

בזעף חשרת עבים,

רוויה האדמה.

מהומה במרחבים,  

קול נדידה בחמה.

 

 

 

   

 

 

 

Comments