מבטחי במסילה

מבטחי במסילה  \  אהוד קלפון


אייה דרכי בערפל,

שבילי עפר רדומים.

הילת אור בדמי הליל,

מראותיה עמומים. 

 

אטה אוזניי לדממה,

באפלולית טללים.

אמצא נועם בחמה,

בדרכי הצללים.

 

לא אירא רע באפלה,

משענת יה בצרה.

בתוך ליבי משאלה,

יימוג אופל וסערה.

 

מבטחי במסילה,

בשבילי האדמה.    

צלילי שחר תהילה,   

בזוהר זריחת חמה.       

 


 

 

 

 

 

 

Comments