מבטחי במסילה

מבטחי במסילה  \  אהוד קלפון

 

אייה דרכי בערפל,

שבילי עפר עמומים.

הילת אור בדמי הליל,

בעולמות נרדמים.   

 

מטה אוזניי לדממה,

באפלולית לבנה.

שירת רוח נעמה,  

בדרכי האיתנה.

 

לא אירא רע באפלה,

משענת יה בצרה.

מבטחי במסילה,

בהמיית הסערה.

 

חוכמת שבילים קדומים,

בעקבות האדמה.

ניעורים כעלומים,

יזהר שחר החמה.      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments