מחזור ארץ וחמה

מחזור ארץ וחמה  \  אהוד קלפון


דרך ארץ משתנה,  

ביום הקצר בשנה.

תוהו בלב עננה,

קץ הזמן והעונה.

 

חושך על פני אדמה,

רוח מעומק דממה.

רבה עלטת יממה,  

רחש מרחב שממה.  

 

בוהק חמת שחקים,  

פרצי שמש עתיקים.

להבות גזים בוערים.

לשונות אש במחזורים.  

 

קשת ענן מזמורים,  

צבעי הברית ניעורים.  

סדרי תבל עלומים,

בסוד דרכי עולמים.

 

נמוג קרח עידנים,

שבים חיים נושנים.  

זוהר בשמי עננים,

שבה ארץ עדנים.

 

                            

 

  

 

 

 

Comments