עת הבציר

עת הבציר   \   אהוד קלפון


בימי קיץ החמים,

עת בציר בכרמים.

 

גפנים בקרני חמה,

עמל כורמים בדממה.  

 

גולשים עלי גפנים,

אשכולות שאננים. 

 

זמרת כרם ענבים,

צלילי בציר ערבים.

 

תמו ימי הבציר,

נאספו גלי חציר. 

 

שדות לאים שדופים,

תלמי חריש שלפים.

 

 

    

 

 

 

 

 

                                                 

 

                                      

     

 

 

                                 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments