מקיץ ענן בדממה

מקיץ ענן בדממה  \  אהוד קלפון

 

להט קיץ בחמה,

לאים רגבי אדמה. 


אגלי שחר טללים,  

בקרני אור הלולים.  


רוח נשיאי מטרים,

חדוות עמק והרים.


מקיץ ענן בדממה,   

חולף נמוג בשממה.    


שמי התכלת מתעבים,

צלילי רוח ערבים.

 

רחף עבים מתהדרים,

שמי העמק מתקדרים.   


ענן גשם ורסיסיו,

טיפות מטר בכיסיו.


מלאה רוח עננים,

צלילי גשם לחנים. 


מרווים מים אדמה,  

ניעורים זרעי קמה.   


גואים בלאט נחלים,    

שריקת קנים חלילים.

                

 

Comments