מרחשוון הבודד

מרחשוון הבודד אהוד קלפון

חשוון בלי חגים ומועדים,

עקרבים במזלו נועדים.

 

"מר מדלי" טיפות גשמים,

"ירח בול" בכתבים קדומים.

 

הרים צרובים צהובים,

פירות נאים לחרובים.   

 

רפה חמה בעלים,  

עולה קשת צבעים.

 

מראה שדות חרושים,  

ריחות מטר בחושים.      

 

עלו נבטים בעמקים,

אוויר צלול באופקים.

 

הועם האור בשחקים,  

קצר היום בדרכים.  

 

תקוות חשוון עננים,

צלילי הגשם רננים.

  

 

                                      
Comments