מראות אדמה

מראות אדמה  \  אהוד קלפון


להט קיץ בחמה,

לאים רגבי אדמה. 


אגלי שחר טללים,  

זריחת אור צללים.


רוח נשיאי מטרים,

חדוות עמק והרים.


מקיץ ענן בשממה,   

ניעור מעיין דממה.  


ענן גשם ורביבים,

טיפות מטר בעבים.  


רווה נחת אדמה,  

צצים דגני קמה.  


מתנת הים להרים,  

משב עבים מתחרים.  


ברכת גשמי שמים,  

רוו תלמים מים. 


המית זרמי נחלים,

צלילי קנים חלילים.


פרחי הדר בשמים,

ריחות סמדר כרמים.


נבטי שירים נכתבים,

בשדות עמק מרחבים.                       

 

Comments