מראות הלבנה

מראות הלבנה  \  אהוד קלפון

 

מלאה לבנה פניה שחוקים,

סהר לידתה באופל שחקים. 

   

                        מראת קרני חמה כשפים,

                        אפלולית זהב בשדה שלפים.  

 

עמקיה זרועי מכתשים, 

משקעיה ברד גבישים.    


סודות קורותיה חבויים,

שבויים ברישתה עדויים.      


רמזי לחישותיה נסתרים,  

ימי קורותיה נסערים.   

                        

                        שירי ערגה עמים דואבים,  

                        עדות קסמה בלב אוהבים.   


ימים חסרים בשנתה,  

צצים ליקויים בעונתה.   


תוהים על התנהגותה,  

מילות פיוט באמתחתה.    


מחזוריה קצרים וסבוכים,   

רכים אורותיה בדרכים.  


                        גזרתה משתנה בשחקים,   

                        צופה על ארץ ממרחקים.   


קידוש לבנה במזמורים,   

פניה קורנים במחזורים. 

                                                               

                                                                   

 

 

Comments