מראות הסתיו

מראות הסתיו  \  אהוד קלפון 

ימי שלכת שאננים,

שירי עונה רעננים.

 

ברכת ירח איתנים, 

נושאת רוח עננים.

 

נטו צללים בדרכים,

נסו אורות להולכים.

 

המיית ים בגלים,    

בגדות נחל פטלים.   

 

אורות זריחה ניעורים,

צבעי שקיעה זוהרים.

  

באופק חמה ערוכה,

קרינת שמים נסוכה. 

  

צבעי קשת שחקים,

מטרים בעמקים.

 

צלילי טיפות גשמים,

ריחות מטר בשמים.  

 

                              

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

   

 

    

 

 

    

Comments