מראות וזיכרונות

מראות וזיכרונות  \  אהוד קלפון

 

נושא אדם נוף נעוריו,

שבילי חייו וכתריו.   

 

דרכי ריחות הדריו,

הדי מילות נדריו.   

 

מראות שריגי גפניו,   

עבים בשמי מעוניו.  

 

דמיון נפש כיסופיו,

גלי הים וחופיו.

 

עקבות כתבי אבותיו,

זיכרון תלאות מסעותיו.  

    

שדמות בר ושדותיו,

המיית נחל וגדותיו.

                                                                                                          

נועם לב הליכותיו,

דרך ארץ מידותיו.

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments