מראות ימים אחרים

מראות ימים אחרים  \  אהוד קלפון   


סהר ירח איתנים,

רוח ים בעננים.


נופי הבר משתנים,

מראות לאים שחונים.


עת צפצופי רננים,

צקצוק ציפור בגנים.  


נטו אורות וצללים,

חדלו אגלי טללים.

 

רחף אבק משעולים,

הדר פרחי נחלים.


עת נדידה בשחקים,

צמאו רגבי עמקים.


נפרד העץ מעליו,

הומה הים בגליו.


עוטה ערב צבעיו,

עוטף הסתיו זרעיו.

 

שלוות עמק דממה,

הס דמדומי שממה.


רוח על פני אדמה,

קרן שחר נעמה.


הדי רעמים עמומים,

שמי התכלת רדומים.


עת פיוטי מזמורים,

הד ענבלי אפרים.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    

 

 

    

Comments