אמרי בינה

אמרי בינה  \  אהוד קלפון


בימיך עיין בה,

אור עולם סביבה.

 

אין טובה הימנה,

אל תזוז ממנה.               

 

רשות לאדם נתונה,

         בחירה בדרך מתונה.      

 

לא ימעד במכשולים,                         

בחתחתי כסילים.

 

מלאה טוהר מחשבתו,

בלכתו במסילתו.

 

יצלח אופל מעמקים,

יזהר אור שחקים.                  

                             

 

 

Comments