מסעות ארץ וחמה

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            מסעות ארץ וחמה   \     אהוד קלפון

 

מסעות ארץ וחמה,   

בשמי אבק דממה.

 

אופל תבל בשחקים,

שנות אור ומרחקים.

 

נטיית ארץ איתנה,      

שכנה קטנה עשנה.      

 

כוכבי חלל בשממה,

רחש חיים באדמה.

 

זוהר אורות ערפילית,

בליל קיץ גחלילית.   

 

חצב, אסיף ועונה,      

צבעי אביב בשנה.           

 

קרן שחר נעמה,

גלי רוח בקמה.    

         

משט עבים ומטרים,  

שדמות בר ואפרים.        

 

 

 

                                                   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                        

                       

 

Comments