מסילות שמים

מסילות שמים  \  אהוד קלפון


לילות לבנה וקציר,

נוגה וצדק חבוקים.

ימי סיוון ובציר,

חמה בתכלת שחקים.  

 

שבילי מרום סלולים,  

נופי מראות רחוקים.

שמי תכלת צלולים,  

סודות ימים עמוקים.  

 

זוהר קשת ציידים,

עקרב בליל אפלה.

גרמי שמים ניידים,

שביל החלב במסילה.

 

בוהק חלל ערפילית,

קסיופיאה עם דובה.

באופל ליל גחלילית,

רזי מילה כתובה.

                                                                  

שנות ארץ ושמים,

שחר חלל ותבל.

חיים בלב המים,

ניצוץ יקום והבל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments