מטר ושלגים בהרים


מטר ושלגים בהרים  \  אהוד קלפון

 

בשמי טבת נסה חמה,

ענן אפל על אדמה.


זעם סופה, ליל חשכה,

לובן שלגים, עיר דרוכה.

 

ים גלים, חולות חשופים,

נטשו בסער שחפים.  


נשיאי רוח בחופים,

עצי שלכת חשופים.

 

מי גשם כפאו בדרכים,

שבילי החלקה להולכים.


כבישי חורף לא ערוכים,

חוטים וכבלים חרוכים.

 

הרי שלג שוממים,   

עמקי כפור דוממים.  


עיר נצורה כבישים חסומים,

באופק ים צלילים עמומים.  

 

שצף נחלים הד מפלים,

קסמי מדבר ציור מכחולים.


אגלי מטר ליטפו כתלים,  

שקעה חמה עם הצללים.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

Comments