מתיר סבכי נבוכים

מתיר סבכי נבוכים  אהוד קלפון


בעת שחר ניעורים,

צליל פיוט ומזמורים.  

 

קרן אור דמדומים,

במרחבים עמומים.

 

מכים על חטא ומדנים,

תחינה לשוכן מעונים,

 

ימי סליחות נסערים,  

צום ונעילת כיפורים.  

 

פנייה לאל בצרה,  

להשיב העטרה.

 

יתיר סבכי נבוכים,    

דרכי תבונה לזוכים.    

 

יאיר אופל לשבים,

ברכת ארץ בעבים.   

 

 

 

 

 

                         

 

                                                                      

 

 

                                                                      

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments