מי ערפילים

מי ערפילים  \  אהוד קלפון


כלו עבי שמים,

               נאספו פלגי המים.

 

טל שחר במדבר,

    חלף בלאט עבר.

 

עטוף עלה ערפל,

    טחוב לילה אפל.

 

רסס מפץ הגלים,

    אידי טיפות הבלים.

 

הומה רוח בחופים,

              שורשי עשב חשופים.


רחף אגלי שחקים,

     זוהר פניני ענקים.

 

אורחות מדבר שממה,

    מסילות אבק דממה.  


עקבי מסע בחולות,   

     כערפילי הלילות.                                 

 

 

 

 

Comments