מי ערפילים

מי ערפילים  \  אהוד קלפון


כלו עבי שמים,

נוף צייה ללא מים.

 

טל שחר במדבר,

בלאט חלף עבר.

 

יצור לוכד ערפל,

בחוף לילה אפל.

 

רסס מפץ הגלים,

טיפות מי הבלים.

 

רחף אידי שמים,

זוהר פניני המים.

 

בשדות מדבר שממה,  

חיי מחילות דממה.

 

מלאו חולות פלאים,

עקבות רגלי צבאים.

 

                                                                                   

 

 

Comments