מילים

מילים  \  אהוד קלפון


אמרי מילים בחדווה,

צלילי שקט בענווה.


מלאו ניבים תבונה,   

מילות שירי העונה.    


חן ליטופי אהבה,

קול הבעת אכזבה.


שיחת מילים בדממה,

טיפת גשם באדמה.

 

מעיין מילים בשדות,   

עץ שתול על מי גדות.  


ראשן עטור כתרים,

מרצן רוח נעורים.


תכני כתבים נסתרים,  

בין השורות מסרים.   


מילים ריקות שדופות,  

כרעם באות חולפות.   

 

מילות חזון וחזיונות,  

עצב, שמחה וזיכרונות.   


מראות כתבי חרטומים,

אצים ברשת אטומים.


נוף סיפורים באיורים,

כתבי מערות בציורים.


דעת אדם מילותיו,

זהב קמה בשדותיו.

 

 

 

 

 

 

                       

                         

 

Comments