נבטי שנה בסהר לבנה

נבטי שנה בסהר לבנה  \  אהוד קלפון

 

ראש חודש ושנה,

סהר דק בלבנה.

 

רוח ים רעננה,

לובן נוצות עננה.

 

עת מחילה איתנה,

קרן שמש שאננה.

 

אור השחר השתנה,

עת נדידת רננה.

 

תכלה שנת הלענה,

יצמח מור ולבונה.

 

לבי ער אני ישנה,

לחש תפילה של חנה.

 

במעי דגה שב יונה,

לתפילתו נענה.

                                                      

מחילת לבב נכונה,

מסילת דרך ראשונה.  

 

מזמור "הצילני נא",

בקול תוגה ותחינה.

 

עת סליחה וחנינה,

באופל דרכים פנינה.

 

ימי תשובה ובינה,

דעת חוכמה ושנינה. 

 

חנטו פירות תאנה,

תם האסיף ברינה.  

 

צלילי הסתיו נגינה,

נחליאלי בגינה.

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments