נדבת הגשם

נדבת הגשם  \  אהוד קלפון


חדלו רביבי מטרים,                                       

נסו לילות טללים.

צמאו נאות אפרים,

נדמו צלילי ענבלים.


רווה רגבי תלמים,

ברך נבטי הקמה.

השב קולות רעמים,

הרחק מדבר שממה.


נדבת גשם שמים,

הדי רוח בעבים.

שבה חדוות המים,

שיחת נבטי עשבים.


דרך ענן בגלים,

סער המיית החופים.

בשדות עמק צללים,

שבילי עפר שטופים.


מי חיים בנחלים,

שריקת קנים בגדות.

רחש ענפי אשלים,

פרחי מטר בשדות.

 

                                                           

 

Comments