נחל זך בערבות

נחל זך בערבות  \  אהוד קלפון

 

בימי תרועה ושברים,

נאווה תהילת ישרים.

 

זמרת עמק והרים,     

צליל פיוט משוררים.

 

ברכות שחר ונדרים,

נפתחים השערים.  

 

בשבילי אור עלומים,

רזי עקבות חתומים.

 

באופל ליל משאלה,

קול תפילה באפלה.

 

בסבכי המבוכים,  

אות חיים לנבוכים.  

 

מסילת דרכי אבות,

נחל זך בערבות.   

 

אורות ברקים ניעורים,

נפתחים השערים.

 

משט עבי המים,  

מתת נדבת שמים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Comments