נדרים ומחילות

נדרים ומחילות  \  אהוד קלפון

נדרי אדם כעב נמחקים,

חובותיו בסלע נחקקים.

 

במאזני צדק נשקלים,

בדרכי ארץ נמחלים. 

 

כשלי לשון מכופרים,

בתום לבב נאמרים.

 

פיוטי ימים רחוקים,

הומים בלב שחקים.

 

אופל לחשי סתרים,

זוהר מסילות ישרים.

 

אובדן דרך בערפלים,

תבונת הלב בשבילים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

  

Comments