נדידה בשחקים

נדידה בשחקים  \  אהוד קלפון


רעש מהומת ציפורים,

עמק מפגש נדידה.   

הרחק מעבר להרים,

דור חדש עם חידה.

 

גלי האור מתפזרים,

דרך שמש קצרה.

ניווט אפוף סתרים,   

בערפילי סערה.     

 

דחפי נדידה ניעורים,

בדרכי האפלולית.

הדי להקת עגורים,

בנתיבי הערפילית.

 

בני מינים מסורים,

לנים יחדיו בשדות.  

עגורים אפורים,

עטורים אגדות.

 

צלילי איתות קשרים,

באובך עננים. 

בעמק נשארים,

ברעש ורננים.

 


 

 

                                                                          

 

 

 

Comments