נחל שגווע ושב

נחל שגווע ושב אהוד קלפון

שעט הנחל בגשמיו,   

מלאו המים קסמיו.   

 

גאלו מרחבים נעוריו,

ערבו צלילים לגיבוריו.      

 

פרחו בוסתנים באדמותיו,   

מי תלמים בדרכי שדותיו.  

 

בדמי הליל המו שיריו,

עמסו טחנות קציריו.

 

נדמו לאט פלגי מימיו,

תש כוחו אפסו ימיו.

 

עכרו חייו יבשו גדותיו,   

גווע הנחל במסעותיו.


שב הנחל בגשמיו,

מלאו המים קסמיו.


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

  

 

Comments