נחליאלי בסתיו

נחליאלי בסתיו אהוד קלפון

עם בוא תשרי והסתיו,  

שירי חגים וחצב.

 

עבי כבשים בשחקים,   

רואים הרים רחוקים.     

 

בא נחליאלי לשדות,

ארוכות הן הנדידות.

 

אוכל חרקים בביצות,

בתלמים וברפתות.    

 

לזכר כיפה שחורה,

לנקבה כיפה אפורה.

 

כסותם לבנה שחורה,

הופעתם תמיד הדורה.  

 

אינם עפים למרחקים,

בלב שדות העמקים.   

 

הם זוללים חרקים,

ומדללים מזיקים.    

 

 עם בוא אביב הם עוזבים,   

הרחק לצפון מרחבים.   

                                                                      

 

    

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                          

 

Comments