נמלא עמק ערפל

נמלא עמק ערפל   \  אהוד קלפון


צבעי שקיעת שחקים,

סהר לבנה אפל.

ים ואופק חבוקים,

נמלא עמק ערפל.   

 

עמום אור מרחקים,

מתעבים הטללים.  

גחליליות עמקים,

אור נרות בשבילים.      

 

עקבי ארץ חקוקים,

באור שחר הזריחה.

סלעי דרך רתוקים,

לקול פיוט הסליחה.

 

בקיר עפר שרקרקים,

שדות שלף חרושים,

קנים ברוח שורקים.

צפצופים ורחשים.

 

בנאות עשב נחלים,

מרבץ דשא אפרים.   

    עולה אבק עדרים,

הד צלילי ענבלים.

    

 רד היום בדממה,

קרן חמה עמומה.

  רוח על פני אדמה,

צינת ערב נעמה.

 

 

 

                                                          

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments