ענן ברוח

ענן ברוח אהוד קלפון

ענן יחיד ברוח,

מוריד מטרים.


            לבד יצא לשוח,

            בין ים להרים.

 

אור ברק צנוע,

נושא רעמים.


נמוג ענן כנוע,

ברוחות דוממים. 

 

חום היום יפוח,

בשדות מרחבים.


        רד ענן לנוח,

        בעמק טללים. 


אופל שחר פורח,

באור צללים.


        מכחול ענן צובע,

        קשת מטרים.

 
  

 

 

                                                          
Comments