ענני מטר

ענני מטר  \  אהוד קלפון


בוהק ענן בחמה,

דרך עפר רדומה.

עבי גשם שחקים,

ממטרים בעמקים.

זרזיף גשם מרחף,

עלה עשב מלטף.

משב רוח בעבים,

טפטופים על רגבים.

זמירות על חלוני,

קצבי טיפוף במעוני.

גשמי ברכה באדמה,

רביבים בשדה קמה.

נדבת גשמי שמים,

שפעת בורות המים.

מוריד ענן טיפותיו,

בשמי רוחות מסעותיו. 

פאר הים מטריו,

נועם קשת מיתריו.

ניתך גשם זלעפות,

רוחות ים אצות עפות.

מצליף ברד באדמה,

נופי שדות שממה. 

בחשרת עבי הסתיו,

כותב יורה מילותיו.

נחת מרום שמים,

מטר טיפות המים.

חלון אור בעננים,

זוהר אגלי פנינים.

שבר ענן מקומי,

פרצי מבול תהומי.

רוח ים בעננה,

צלילי שירה נושנה.

רביבי חן כתרים,

נבטי עשב אפרים.

גולשים בהר ערפילים,

שדמות הבר אפלים.

עולה שחר דממה,

שקט שב לאדמה.

נסים עבים בחמה,

עדנת גשם נעמה.

 

 

 

 

 

Comments