נפש במסילה

 נפש במסילה   \   אהוד קלפון 


עטור ראשה בקמה,

הילתה באור חמה.

 

שלוות רוחה דממה,

מסילת דרכה חכמה.    

 

דמות נאה משתנה,

במחזורי השנה.

 

כסות עמומת צללים,

בזוהר אגלי טללים.     

 

שחר קולה רננים,

רוח ים בעננים.     

 

רגבי עפר חרבים,

תפילותיה לעבים.

 

מסעותיה נבונים,

עקבותיה איתנים.

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

                                                                 


Comments