נאסף אביב בחמה

נאסף אביב בחמה  \  אהוד קלפון

 

רוח אביב ופריחה,

זוהר קרני הזריחה. 

 

רחש שיבולי קמה,

עת ברכת האדמה.

 

מראות הדר ניעורים,

שדות שלפים ועומרים.   

 

נדמו צלילי מטרים,

שרידי עבים אפורים.

 

הליט ענן את פניו,

קרני חמה בעיניו.

 

רשרוש ענפי אשלים,  

גוועים בלאט נחלים.   

 

נופי שרב הלומים,

נאסף אביב עלומים.                                                      

                                                                                                                                                          

                                                                                                                   

 

Comments