נאסף ענן מטר

נאסף ענן מטר  \  אהוד קלפון

 

זוהר אביב שחקים,

מראות נופי מרחקים.


נאסף ענן בעמיו,

נמוג מטר בשמיו.


הגשם חלף עבר,

הלומים פרחי הבר.


דממת קולות שמים,

חדלו טיפות המים.


לובן עבים עזובים,

צלילי שחרור ערבים.


פרגים רפים בשדות,

שריקת קנים בגדות.


צבעי אורות הזריחה,

שדופים נופי הפריחה.


מי רגבים בדגנים,

שיר ברכת העננים.  


שדמות בר שיבולים,

בשמי ליל צלולים.    


בנשוב רוח בקמה,

אז תשיר האדמה.

                                                      

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments