נאסף קיץ בחמה

נאסף קיץ בחמה  \  אהוד קלפון


שבילי אבק חרבים,

קמל שלפים צרובים.

 

רוח שרב נהמה,

בשורת חצב נחמה.

 

נאסף קיץ בחמה,

מראות נופי שממה.

 

יבשו נאות אפרים,

קוצי להט אפורים.

 

זוהר תכלת שמים,

קרני שקיעה במים.


דרך אלול נאורה,

מחילת תשרי סדורה.


תשליך חטא במצולה,

עת מחילה ונעילה.


ראשית עונה רעננה,

אסיף דגני השנה.


תשועת סתיו מטריו,  

ערבים צלילי שיריו.                                                       

 

 

                                                                  

 

Comments