נסו רביבים בשרב

נסו רביבים בשרב אהוד קלפון

תם החורף בדמי ימיו, 

באו שרבים בשעריו.

 

דלים עבי מטריו,

שדופים נבטי דגניו.

 

יבש העמק ונחליו,

נדמו הדי צליליו.


נמו באופל טלליו,

נסו בחמה צלליו.

 

חרבים מראות נופיו,

אבק מדבר בכנפיו.

 

נטש אילן יבוליו,

רב הקמל בעליו. 

 

צמא הגן ושתיליו,

חש האדם מחדליו.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

Comments