נשיאי ים נמוגים

נשיאי ים נמוגים   \   אהוד קלפון 


רוחות צפון, גל סופה,

דרך אבק חשופה.

 

קרינת ענן כסופה,

שלולית עפר עטופה.

 

פקעו ניצני אביב,

לבלוב עצים מסביב.

 

בתכלת אור שחקים,

שדמות הבר ירוקים. 

 

פנה גשם בחמה, 

יבשו רגבי אדמה. 

 

רחף חולות שממה,  

נבלו נופי דממה.  

 

נשיאי ים נמוגים,

נפרמים מארגים.        

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

Comments