נועם אדמה ודרכיה

נועם אדמה ודרכיה  \  אהוד קלפון

 

צלילי נביעות מעייניה,

חולפים בהוד נופיה.


המיית גאון נחליה,

חוכמת עקבי שביליה.


רחש קציר שיבוליה,

שירי מזמור צליליה.


רחף אבק עפריה,

רעש טיפות מטריה.


להט שלפי שדותיה,

פניני טללים לילותיה.


זמר נדידת שחקיה,

מלאו חיים עמקיה.


תבונת אבק מסעותיה,

יפות דרכי עונותיה.


עוטים צבעים מראותיה,

שלווה במעונותיה.


נבטי מזרע דגניה,

צל ודבש תאניה.


נושמים סתיו מרחביה,

ריח מטר רגביה.

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments