נופי בר בחמה

נופי הבר בחמה  \  אהוד קלפון

 

נופי הבר בחמה,

רוח ערב נעמה.   

גבעת חצב רדומה,

יבשו רגבי אדמה. 

 

הדי מראות שממה,

חולף ענן בדממה.

רוח קדם נהמה,

נאספו דגני קמה.   

 

שמי מטר נעולים,

גוועה המיית נחלים,

קמלו נאות אפרים,

אבק דרכי עדרים.

 

חריש בשדות שלפים,

שדות בר שדופים.

נאלמו גלי חופים,

נדמו קולות שחפים.

 

                                                       

      

 

 

 

 

Comments