נופי שחר מראותיו

נופי שחר מראותיו  \   אהוד קלפון


אדם הוא שחר נופיו,       

צבעי מראות כיסופיו.

 

עקבות שבילי מסעותיו,  

אבק דרכי אבותיו.     

 

זיכרון אורות דמדומים,

נופי ארץ קדומים.  

 

זוהר חמה וצללים,  

ליל אפלולית טללים.

 

ריח יורה ברגבים,

משב רוחות בעבים.

 

הדי לחישות ורחשים,

שדמות בר וחורשים.     

 

קרני שחר הזריחה,

צבעי אופק השקיעה.

    

שירת פלגי נחלים,      

רחש ענפי אשלים.

                                                                             

גלי רוח בקמה,

עת חריש האדמה.

 

                                               

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

Comments