ניצנים בשמי עננה

ניצנים בשמי עננה  \  אהוד קלפון


עולים פרחי אדמה,

תמה עונת תרדמה.


נראו בארץ ניצנים,

תחת מטר עננים.


מים הרוו שורשים,

בעצי החורשים.


לובן פרחי השקדים,

רחש עופות נודדים.


שדות דגן ירוקים,

ליל ערפילי שחקים.


עת לבלוב הנשירים,

בימי שבט הקרירים.


אור חמה עוטף נירים,

זמרת אביב בשירים.


רינת צלילי ציפורים,

רעש שמחת הדרורים.


שחר אגלי טללים,

זריחת אורות וצללים.


שבה שמחת עלומים,

בימי שמש חמימים.

                                                        

 

 

 

 

 

 

Comments