נצח עלומים

נצח עלומים  \  אהוד קלפון


פונה אדם בתחינה,  

לעצת השכינה. 

 

דרך ארך נבונה,

במסילה הנכונה.  

 

מלא תבל מעונים,

צוהר ענן לפונים.  

 

רזי נצח עלומים,  

סודות ארץ חתומים.    

 

מוריד מטר וטללים,

מנביט דגן שיבולים.   

 

מתיר סבכי מבוכים,

מאיר דרכי נבוכים.  

                                                                                                        

נטע ארז בשממה,

הרעים קולו בדממה.

 

זוהר אורו בחמה,  

הנביט חיים באדמה.

   

דרכי יקום במסילות,  

כתבי אדם במגילות.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

                                                     

                                                               

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

                                                         

 

 

                                                       

                                                      

 

 

  

 

 

Comments