נצח מילים

נצח מילים  \  אהוד קלפון


רצף מילים נכס שנים,

כתבים באבן לא משתנים.

 

מילות חוכמה חותם גנים,

אמרות כנף של עידנים.

 

דרכי הרוח בכתובים,  

נשיאי מטר בעבים.   

 

דיבור נשכח עם הימים,  

מילה כתובה לעולמים.

 

קרני שירים בערפלים,

עקבות מילים בשבילים.

 

כתבים טמונים באדמה,  

נצח מילים באור חמה.

 

 

                                                             

 

 

Comments