אפלולית שאננה

אפלולית שאננה  \  אהוד קלפון

 

ימי להט שחקים,

בשבילי העמקים,

 

נופי קוצים בדממה,    

צמאו רגבי אדמה.

 

חריש שדות שלפים,

גלי טרשים ושרפים.    

 

נסו מאור צללים,

רבו לילות טללים.

 

צלילי שחר רננה,

באפלולית שאננה.

 

קרן זריחה ראשונה,

בערפילית ישנה.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

                                                

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

   

Comments