פני הלבנה

פני הלבנה  \  אהוד קלפון

 

כתושים פני הלבנה,   

בחודשיה משתנה.

    

קרניה מראת כשפים,  

באפלולית זהב שלפים.   

 

זרועים נופיה מכתשים,  

משקעי חלל גבישים.

   

סודות עברה חבויים,

שבויים ברשתה עדויים.      

 

רמזיה נסתרים,  

קורותיה נסערים.

   

קסמה בלב אוהבים,    

לילות אפלה דואבים.    

 

חסרת ימים שנתה,   

ליקויים בעונתה.   

 

מחזוריה סבוכים,   

שב אורה לדרכים.  

 

סהר דק ממרחקים,    

מולד ירח שחקים.                                                         

 

                                                          

 

                                                               

                                                                   

 

 

Comments