פסיעות בשדה בר

פסיעות בשדה בר  \  אהוד קלפון

 

נבטי מילים בשדה בר,

הגשם חלף עבר.

רחף אבק דרכים,

עקבות שבילים להולכים.

מסעות זרעי נדודים,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

חוח וברקן עומדים.

קורי אריג בעלים,

טוואים וזחלים.   

נאסף ענן שחקים,

זוהר אור בעמקים.

רוח ים בשדה קמה,

רחש שלפי אדמה.

חריש רגבי תלמים,

ריחות סמדר כרמים.

רוחות שרב בשממה,

להט יום בעול חמה.

 

                              

 

 

                                                   

 

 

Comments