פונה אדם לשכינה

פונה אדם לשכינה  \  אהוד קלפון

 

פונה אדם בתחינה,  

לזוהר אור השכינה. 

 

דרך ארץ נבונה,

במסילה הנכונה.  

 

מלא תבל מעונים,

צוהר שחקים לפונים.  

 

שבילי נצח עלומים,  

רזי סלעים חתומים.    

 

מוריד מטר וטללים,

מנביט דגן שיבולים.   

 

מתיר סבכי מבוכים,

מאיר דרכי נבוכים.  

                                                                                                        

נטע ארז בשממה,

הרעים קולו בדממה.

 

ברא חיים באדמה,

                   רוח דמותו עלומה.

                                                                                           

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

                                                     

                                                               

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

                                                         

 

 

                                                       

                                                      

 

 

  

 

 

Comments