עקבות אדם בדרכי עפר

עקבות אדם בדרכי עפר  \  אהוד קלפון

 

שחר אדם בדממה,

זריחתו באור חמה.

 

דמותו, עננה עמומה,

זיעת אפיו באדמה.

 

עקבות דרכיו בשדות,  

מסעות חייו באגדות.  

 

סערות שמיו נהמה,   

בשדמות בר נחמה.  

 

גוועו בלהט נחליו,  

לחש שרידי אשליו.

 

אופק עיני מרחקים,       

מבטחו בשחקים.    

 

מרבץ עדרו באפרים,  

זיכרון צלילי נעורים.

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments