קמה בחמה

קמה בחמה  \  אהוד קלפון

רוח ים, גלי דגנים,

תכלת בסדק עננים.  


זהב שיבולים באדמה,

עת קציר בשדות קמה.  

 

סהר לבנה בליל דממה,

חום מדבר בנוף שממה.  


תם אביב עם ביכורים,  

זמר עומרים וסיפורים.   

 

נשיאי מטר עצורים,  

חסדי שמים נצורים.   


חריש בשדות שלפים,

ימות החמה שדופים.       

 

אגלי שחר טללים,

רכים אורות צללים.  


עולה פריחת נחלים,    

סופים קנים ופטלים.

 

עומס בר אסיף גרעינים,

תיקון שבועות ולחנים.                           

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

Comments