קמה בחמה

קמה בחמה  \  אהוד קלפון


רוח ים, גלי דגנים, 

שמי תכלת בין עננים.


זהב שיבולים באדמה,

עת קציר בשדות קמה. 


סהר לבנה בליל דממה, 

חום מדבר בנוף שממה.  


תם אביב עם ביכורים, 

זמר עומרים וסיפורים.   


נשיאי מטר עצורים,  

חסדי שמים נצורים. 

                    

                    חריש בשדות שלפים,      

                    נופי חמה שדופים. 


פניני שחר טללים,

רכים אורות צללים.

                  

                    עולה פריחת נחלים,

                    סופים, קנים ופטלים.


עומס בר, אסיף גרעינים,

תיקון שבועות בלחנים.

Comments