קרן אור במחילה

קרן אור במחילה   \  אהוד קלפון


מסילת ישרים בצל חטאים,

ירח איתנים, תרועה ושברים.

 

גמול הלב דרך חסדים,   

על פני המים נודדים.      

 

אמונה באור אפלה,

קרני שחר תהילה.       

 

מזמור נפש בתפילה,

עת מחילה בנעילה.    

 

תפארת מילות פיוטים,

שערי שמים פתוחים.

 

דמותו בצלם ולחשים,

תבונת דעת במעשים.

 

חוסן לבב רגשותיו,

בצל מילים סבלותיו.

 

נותן בסתר מעותיו,

חובקת שלווה אורחותיו.

 

 

 

                                                         

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

Comments