קצב ענן ואדמה

קצב ענן ואדמה  \  אהוד קלפון

להט קיץ בחמה,

לאים רגבי אדמה. 

אגלי שחר טללים,  

זריחת אור צללים.

רוח נשיאי מטרים,

חדוות עמק והרים.

מקיץ ענן בשממה,   

רוחש מעיין בדממה.  

ענן גשם ורסיסיו,

טיפות מטר בכיסיו.

רווה נחת אדמה,  

צצים נבטי הקמה.  

רחף עבים מתחרים,

מתנת הים להרים.  

חובקים מים תלמים,   

ניעורים זרעים נמים. 

אט זורמים הנחלים,  

שריקת קנים חלילים.

פרחי הדר בשמים,

ריחות סמדר כרמים.

בלאט מראות משתנים,

צלילי רוח לחנים.                                                                  

 

Comments