רביבי טיפות פנינים

רביבי טיפות פנינים  \  אהוד קלפון

 

נושרים בלאט העלים,

עת שלכת וטללים.    

 

רביבי טיפות פנינים,

בגשמי העננים.    

 

אדי מים בעבים, 

ריחות אדמת רגבים.

 

נשיאי ים ומטרים,  

צלילי רוח הדורים.  

 

מוריק הסתיו את נופיו,

מרחיב מראות אופקיו.  

 

רפות קרני אורותיו,

עולה צינת לילותיו.

 

ניעור נחל וגדותיו,   

נבטי שירים בשדותיו.   

 

קולות רעם מילותיו,

ברכת אגלי טיפותיו.   

               

 

 

                            

                                                            

                                

         

 

                                                 

 

                                                     

 

Comments