רגעי הזמן

רגעי הזמן  \  אהוד קלפון


לא חס הזמן על פעימותיו,

לא חש תלאות מסעותיו.

 

נושא סודות בכנפיו,

דרכי עולמו בדפיו.

 

חקוק מועדו בסלעיו,

סופר הלב רגעיו.


                    מונה אדם שנותיו,

                    רגעי חיים עיתותיו.


מסעות דרך חמדתו,

קצבי הזמן חרדתו. 

 

                    מראות חייו משתנים,

                    נושא עיניו לעננים.   


רגעיו דומם תמים,   

בהבל נעלמים.  

 

רשות לאדם נתונה,

קריאת זמנו בתבונה.   

                                                                                     

 

                                                           

Comments